ประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบปักหมุดสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบปักหมุดสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 45 คน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบปักหมุดสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย นโยบายระยะเร่งด่วนและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกทั้งเพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบปักหมุดสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us