ประชุมปฏิบัติการจัดทำ พัฒนา และทดสอบระบบปักหมุดสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำ พัฒนา และทดสอบระบบปักหมุดสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านรูปแบบออนไลน์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นำโดย ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมคณะได้นำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำและพัฒนาระบบปักหมุดฯ ทั้งนี้ โดยมี ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้ข้อเสนอแนะและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะทีมจัดทำระบบปักหมุดฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ในการปรับปรุง พัฒนาและทดสอบระบบต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us