ประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบปักหมุดสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบ
ระบบปักหมุดสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 43 คน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบปักหมุดสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย
และจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นระบบที่สามารถรองรับการติดตามและประเมินผลการ
ขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นและนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Policy) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us