การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป และจัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7) โดยนางอังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากร ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 19 คน

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ จากกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 349 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 183 โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จำนวน 77 โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน 89 โรงเรียน และรายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผน และพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us