สตผ. สพฐ. จัดประชุมสรุปผลการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สตผ. สพฐ. จัดประชุมสรุปผลการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26/07/2023
เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

11/07/2023
Avatar

กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ สตผ.สพฐ.

07/07/2023
สมเกียรติ สาคร

สมเกียรติ สาคร

23/06/2023
สุชานน แต่งศรีวรรณ

สุชานน แต่งศรีวรรณ

22/06/2023
โต้ง หน่อแก้ว

โต้ง หน่อแก้ว

10/06/2023
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08/06/2023
เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

10/02/2023
เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

20/12/2022
1 2 3 4
Message us